Diễn đàn soi cầu xổ số

Nơi dành cho anh em có niềm đam mê về bộ môn số học

Đặt câu hỏi

Bạn đang thua tha xa bờ? bạn đang mất định hướng? hãy chia sẻ cùng chúng tôi.

Cùng thảo luận

Hôm nay bạn kết những con nào? hãy chia sẻ và cùng thảo luận với anh em nhé.

Trở thành cao thủ

Bằng việc chia sẻ tới cộng đồng những bài phân tích cầu, bảng lô khung, kỹ năng quản lý vốn...

Kim jojo
Điểm tương tác
26

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giải thưởng Giới thiệu

 • Mn lay gdb ví dụ mai 40891 ta có
  4+0=4
  0+8=8
  8+9=7
  9+1=0
  Dược 4 chăm bóng dương là 8 chăm gep vòng ,mai 49380527=56so +kep=.=64so choi ngày nếu ko du lấy giải nhất cộng từ trái sang phải dan mai 00,05,02,07,03,08,04,09,50,55,52,57,53,58,54,59,20,25,22,27,23,28,24,29,70,75,72,77,73,78,74,79,30,35,32,37,33,38,34,39,80,85,82,87,83,88,84,89,40,45,42,47,43,48,44,49,90,95,92,97,93,98,94,99,=64 số,
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Đang tải...
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên